சிமிர்னா சபைக்கு இயேசுவின் நிருபம் – Revelation Bible Study – Dr. Gunasingh Masilamoni Jeyaraj
Dr. Gunasingh shared the word of God from the Book of Revelation in Tele Bible Study.
Let us pay attention to God’s word in everyday of our walk in Christ Jesus with the power of Holy Spirit.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+1&version=NIV;ERV-TA
https://www.gty.org/library/study-guides/40-5115/the-church-in-prophetic-perspective
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LZH36zJUHEsJ:www.gty.org/resources/pdf/sermons/66-7+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us
Acknowledgements:
We have used Audacity for sound editing and windows movie maker for video programming. http://audacity.sourceforge.net/
This is a Telephonic Prayer cell message and we have used Teleconference (Using cell phone conference call) for conducting Tele Prayer.
http://www.totallyfreeconferencecalls.com/
May God bless
For
New-life Prayer Fellowship
Tele Bible Study
புது வாழ்வு ஜெப ஐக்கியம் – தொலைபேசி வழி ஜெப கூடுகை
இறைவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட புது வாழ்வை நம் தமிழ் சொந்தங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வோம்.
தயாரிப்பு & இயக்கம் – புது வாழ்வு ஜெப ஐக்கியம்
http://newlifeprayerfellowship.wordpress.com/about/

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here