1. పస్కా పండుగ https://youtu.be/EF7sl26vpnI
2. పులియని రొట్టెల పండుగ https://youtu.be/faTnAalv-k8
3. ప్రధమ ఫలముల పండుగ https://youtu.be/umfJC9b_XLs
4. పెంతికోస్తు పండుగ https://youtu.be/Pxhzk96HxFs
5. బూర ధ్వని పండుగ https://youtu.be/a-5xHRDbiJM
6. ప్రాయశ్చిత్త పండుగ https://youtu.be/YhT5C8D3rAk
7. పర్ణశాలల పండుగ https://youtu.be/V1L8sknlpq4

Welcome to John Wesly International Ministries and John Wesly Foundation. God has anointed Man of God, John Wesly to reach out millions around the world with the Word. His teachings have been impacting many people and strengthening their Spiritual lives. God has taken him to more than 60 countries for the Kingdom Expansion. Millions of people have experienced the taste of Jesus through this ministry.

If you are really blessed by this video Like, Comment, Share and be blessed. Don’t forget to SUBSCRIBE to our Channel.

For More info: Call 9000 333 555, 9000 333 777
👍 Facebook: John Wesly YHT
📸 Instagram: Johnweslyb
App: John Wesly
🌎 Website: www.johnwesly.com

If you are led by the spirit to support this ministry, which is reaching millions across the world, contribute now!
Google Pay / Phone Pay: 9000 333 777

Our Account Details:
🔴SBI Bank Details
John Wesly International Ministries
State Bank of India
AC No: 34571768377
Branch Code: 07954
IFS Code: SBIN0007954

🔴ICICI Bank Details
B John Wesly
ICICI bank
Ac No: 631501513849
Rajahmundry branch
Branch code: 6315
IFSC code: ICIC0006315
Swift code: ICICINBBCTS

God bless India.

source

44 COMMENTS

 1. Praise the lord brother and sister 🙏.. today We are learning so many points about FEAST OF FIRST FRUIT tq so much brother for giving good words about god words of bible I am learning 3 points about your this video 🙏 glory to God 🙏 Amen 🙏

 2. Praise the lord Anna my name is Priyanka Anna my husband job chisukolekapothunaru Anna my husband job lo problems chalayakuvaga vunavu devil chiyaniyathamuledhu Anna 2015 nunchi 2020 varaku devil ebadhi pedhuthunadi maku a job thapa maku amelevu Anna maku edharu china pelalu Anna please maku transfer iala prayer chiyade mmalini job lo pettina sir ki machi manasu vachila please Prayer chiyad please Prayer for my family

 3. Anna world lo konthamandi devudi history ni gurinchi inka Jesus birth, resurrection, miracles gurinchi fake ga matladthunnaru meeru alantivallani elagaina answer chesi marchalanna, please

 4. Glory to God. Hallelujah.
  Wow, tremendous.
  " Yes, preaching Good News is the best job in this world".
  "Yes, let us give the best to God "
  Thank you very much brother.
  Thank you JESUS.
  We love you Lord. 😇💖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here