May the peace of Almighty Father and Lord Jesus Christ be upon us!

Good day Filipino Christians! Now, it’s possible to listen to the Word of God anytime, anywhere online!

Here is a complete Gospel according to Matthew in dramatized Tagalog audio for us to listen, understand and follow what it teaches us as a follower of Christ..

Thanks for listening and may God bless us!

Source: https://archive.org/details/tagalogbibleaudio

source

22 COMMENTS

 1. 57:35 siya si satanas nakakatakot ninakaw ang tunay na book na sinulat ni jacob nakuha ito ng religion at binago dinagdagan ang mga kasulatan para ipakilala si jesus christ na anak ng dyablong matandang si satanas
  Siya anak ni satanas na uupo sa sangkatauhan at pumapantay sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa si cristo ay si satanas siya na nga siya ang daan oo tama big check talagang daan siya dahil sinuman sumasaknya ay sa kanya nga pag aari ni satanas sinuman mabihag ay mabibihag nga si lot ang unang nabihag ni cristo si mary nagmula sa lahi ni lot pati na si ruth si lot ang unang nabihag ni satanas anak ni si satanas si jesus na sinugu para ipakilala ang ang kanyang ama si satanas ang pumalit kay jesus ng mamatay si jesus si satanas yun yun ang tinutukoy ni jesus na second coming na darating ngunit hindi niya alam kung kailan saka hindi po 3 days nabuhay kundi 3 years
  Nagbalik siya ngunit siya si satanas para iluklok sarili niya sa mga sangkatauhan purihin sambahin bihagin nakakakilabot ni isa man yatang pilipino wala nakaka alam neto
  Nasusulat katulad sa panhon ni noe ang maliligtas Bilang dahil ang mga hindi mabilang ay taga sunod ni cristong dyablong nagpapanggap na dios Siya ang bituin nalalaglag sa bundok at siya din ang apoy na kausap ni moises at si moises at aaron ang pumatay noon sa sangkatauhan sinugu sila ni satanas at babalik sila upang bumihag ulit ng sangkatauhan sila ang DALAWANG SAKSI
  Nasa reveletion ang papatay dugo- jesus blood
  Apoy-satan
  Asupre at usok
  sino ang apoy? Siya ang apoy kausap ni moises sa tuktuk ng bundok
  Kaya hindi siya nakatapak sa holyland dahil sugu siya ni satanas
  Binihag nila ang mga israelita para dalhin ang kaban ng tipan dahil walang nakakalapit sa kaban ng tipan maliban sa mga israelita jacob
  Panahon ni moises hindi mabilang napatay nila ni aaron sila ang tinutukoy sa revelation na nagdiwang nagalak ang mga natirang israelita ng mamatay sila dahil sila nagpahirap sa kanila
  At babalik sila para manakop at bumihag ikaw ba sumasamba kay cristo? Ikaw ay nabihag na ni satanas dahil ang dugo nasusulat sa rev.
  Pinaputi nila ang kanilang mga damit sa dugo ng kordero
  Diba maliwanag dugo ang beast
  Kaya mga naglinis nagpaputi sa dugo ng kordero ang mga nagkaroon ng buhay
  Naway pagpalain kayo ng pagpapala gantimpala na malaman na ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapakaya
  sa inyo sa pagkakakulong kay cristo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here