telugu bible quiz | bible quiz | bible quiz in telugu telugu bible quiz on matthew | bible quiz on matthew | bible quiz on matthew in telugu

మీకు సమాదానం తెలిస్తే Video pause చేసి Comment box లో వ్రాయండి

website : telugubiblequiz.com

subscribe link : https://www.youtube.com/channel/UCYiCAqNWog7omDhkYoPFR-w

facebook page :
https://www.facebook.com/Bible-Quotes-In-Telugu-250784782075766/

Telugu Bible Quiz App
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTeluguBibleQuiz_9165606

Telugu bible quiz| Genesis(ఆదికాండము): https://www.youtube.com/playlist?list=PLYZWfY9Sy4-G26BnKIDgY4x5UErfPdXuh

Telugu bible quiz on exodus (నిర్గమకాండము): https://www.youtube.com/playlist?list=PLYZWfY9Sy4-GDKLwfgtDiUstpLM2Unshu

bible quiz in telugu judges (న్యాయదిపతులు): https://www.youtube.com/playlist?list=PLYZWfY9Sy4-ErkDRi6hTO_iKeP9i1fShf

Telugu bible quiz on ruth: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYZWfY9Sy4-E0oRjR-8z5z1NEN6ZsLFGj

Telugu bible quiz on samuel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYZWfY9Sy4-EYdKmyZ3huU2zBMW2Pwl6W

source

22 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here