ANG SAGOT NG BIBLIA BASA ( ANG MABUTING DAAN WORLDWIDE BIBLE STUDY)
Hosted by Bro. Willy Santiago

source

4 COMMENTS

 1. Dating daan ,mabuting daan,iglesia ni manalo…πŸ˜†πŸ˜πŸ˜‚πŸ€£πŸ˜†πŸ˜πŸ˜‚πŸ€£
  Ito yong mga sector or domination na tinawag ni jesus na mga mag nanakaw,
  .Juan 10:8
  "Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa."
  Juan 10:10
  "Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito."
  ….
  Samantalang si cristo lang ang may
  Ari at itatayo ang kanyang katawan
  ..Juan 2:19
  "Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw."
  Juan 2:20
  "Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw?"
  Juan 2:21
  "Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan."

  Wala sa mga sector na ito ang tunay na
  Katawan ni cristoπŸ˜†πŸ˜πŸ˜‚πŸ€£

 2. Hahhahaha, natatawa Lang ako dahil minsan ay nasa Katotohanan at ngayon ay nagpapatuloy na sila sa daan ng kanilang tatay na nakasulat sa Juan 8:44. Mga manlilinlang at masasama na ang layon ay iligaw ang maraming Tao na makakampi Nila. Mga kababayan wag po kayo padaya.?!?! Tuso po ang mga ahente ng kasamaan at naglipana na po sila dahil ang Sabi sa Biblia ay nasa huling panahon na po tayo… ANG PAGPAPALAGANAP NG KATOTOHANAN AY NASA PINTUAN NA PO. ITO AY MABABASA SA Jeremias 6:16 at Sana Piliin ang may pakinabang ng ating kaluluwa at wag po Yung ikakapahamak ng ating Kaluluwa. Ang Dios ay nagtakda ng isang araw ng Paghuhukom Kaya maigi na Yung tayo ay nasa parte ng Katotohanan upang wag tayo mahatma sa araw na yon. Salamat po sa Dios.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here