വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നീ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചതെങ്ങനെ? How did you get here without wearing a wedding dress?
© 2020 Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.
#BibleStudy #FrDanielPoovannathil #FrDanielPoovannathilLatest

source

38 COMMENTS

  1. I learned a lot from your bible study father thankyou fr. Daniel for teaching l thank God for giving me a chance to learn this it is through your words that I understood the Bible Fr.Daniel God bless you

  2. Am really blessed by the Word of God proclaimed by Achen during the lock down time now. May God bless you always to continue the Biblical studies by which the whole world is going to be blessed. Am very eagerly following. Praise the Lord.

  3. Dear father anney onnu helpe chiyamo antye sahodaran pendacothu sabayil chrnne mathavilulla viswasam nasgtamai enumpril onnu contact chyamo ethane numper 9020209620

  4. Thank you and god so much that Joan could take part in frs talk and b a part of this consentration of the coming of the holy spirit….do pray for all the talk to go well.these days till pentacosta day …take care ..

  5. എന്തെന്നാൽ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുവനും എന്റെ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയില്ലെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.
    ലൂക്ക 14:24

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here