കൊതുകിനെ അരിച്ചുനീക്കി ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുന്നതെങ്ങനെ? Filter out the mosquito and swallow the camel?
© 2020 Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.
#BibleStudy #FrDanielPoovannathil #FrDanielPoovannathilLatest

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here