മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ
© 2020 Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.
#BibleStudy #FrDanielPoovannathil #FrDanielPoovannathilLatest

source

22 COMMENTS

  1. കർത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടമേ എന്ന്
    അച്ഛന് വാചാടോപം നിർത്തിയിട്ടു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കിറങ്ങു
    AC മുറിയിലിരുന്ന് ചുമ്മാ തട്ടിവിടാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here