source

18 COMMENTS

  1. Amana Yesu ameyma mowa kabimmala nano diñña udumala kišana. Osame ayibiya kitaf keso bubeyesi bubiyabbu anda fayša messukema. Ide osama Karkon nna Sannu Anna dimala meynamenakin andabbu kitaf kešodi agariññasi barkatema animu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here