#బ్రదర్#జాషువాషేక్#గారిఅద్భుతమైనక్రిస్మస్పాట
SAMBARALU || Latest Telugu Christmas Song| Joshua Shaik| KY Ratnam|David Varma|Singer : Hema Chandra| Singer: Varam

Lyrics:
చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
తూరుపేమో చుక్క చూపే
గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే
దూతలేమో పొగడ వచ్చే

పుట్టాడు పుట్టాడురో రారాజు – మెస్సయ్య
పుట్టాడురో మనకోసం

1.  పశులపాకలో పరమాత్ముడు – సల్లని సూపులోడు సక్కనోడు
ఆకాశమంత మనసున్నోడు – నీవెట్టివాడవైన నెట్టివేయడు
సంబరాలు సంబరాలురో – మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలురో

2. చింతలెన్ని ఉన్న చెంతచేరి చేరదీయు వాడు ప్రేమ గల్ల వాడు
ఎవరు మరచిన నిన్ను మరువనన్న మన దేవుడు గొప్ప గొప్ప వాడు
సంబరాలు సంబరాలురో – మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు

Album: Nannenthaga Preminchithivo
Lyricist & Producer: Joshua Shaik ( #JoshuaShaikSongs #PassionForChristMinistries)
Music: K.Y.Ratnam
Editing & Vfx : David Varma
Vocals: Hema Chandra,Varam
© Copyright 2018, All Rights Passion For Christ
Bro Joshua Shaik

To watch Bro. Joshua Shaik’s testimonial songs click below.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoP9xu4f2LRMOJdW-R6mwq3QKjkt63E8p

kammani bahu kammani telugu christian song,
Joshua Shaik Songs, Telugu Christian Songs, Latest Telugu Christian Songs 2018, Latest Telugu Christian Songs 2017, Latest Telugu Christian devotional songs, Latest Telugu Christian worship devotional songs, Latest Telugu Christian messages 2018, Latest Telugu Christian messages 2017,Latest Telugu Christian testimonies, Latest Telugu Christian Marriage songs, Latest Telugu Chrisitan songs track, telugu christian songs 2018, telugu christian songs 2017, telugu christian messages, telugu chrisitan worship songs, telugu christian testimonies,telugu christmas songs, heart touching telugu songs, heart touching telugu christian songs with lyrics,Melodious telugu christian songs 2018, telugu christian movies, kavitha shaik songs, telugu christian gospel songs, telugu christian gospel songs lyrics, jesus songs telugu, kammani, swetha mohan songs, telugu christmas songs, latest christmas songs, christmas dance songs, nannenthaga, folk christmas songs,2019 latest new year jesus worship song, 2019 christmas folk song,2019 christmas dance song, friend christian melody songs 2019
latest christian songs telugu,jesus christian songs telugu,telugu worship songs telugu,2019 latest christian songs telugu,nissy john worship songs telugu,telugu christianaudio songs,telugu christian old songs, teluguchristian songs mp3,telugu jesus worship melodys,christian melodys telugu,2019christian melodys,teluguworship,jesus telugu skit songs,2019jesus skit songs telugu,telugu christian melody songs,trending christian songs,trending christian melody songs,telugu youth songs,jesus youth songs,christian ministry songs telugu,music songs telugu,top telugu christian songs,top jesus telugu songs,jesusvictory songs telugu,2019 all christian songs telugu,2019worship melody songs,2019church worship songs

#JesusSongsTelugu
#TeluguChristianSongs2020
#TeluguChristmasSongs2020
#TeluguChristianSongsDownloadMp3
#TeluguWorshipSongs2020
#Hemachandra
#Varam

source

32 COMMENTS

 1. Lyrics:
  చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
  తూరుపేమో చుక్క చూపే
  గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే
  దూతలేమో పొగడ వచ్చే

  పుట్టాడు పుట్టాడురో రారాజు – మెస్సయ్య
  పుట్టాడురో మనకోసం

  1.  పశులపాకలో పరమాత్ముడు – సల్లని సూపులోడు సక్కనోడు
  ఆకాశమంత మనసున్నోడు – నీవెట్టివాడవైన నెట్టివేయడు
  సంబరాలు సంబరాలురో – మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలురో

  2. చింతలెన్ని ఉన్న చెంతచేరి చేరదీయు వాడు ప్రేమ గల్ల వాడు
  ఎవరు మరచిన నిన్ను మరువనన్న మన దేవుడు గొప్ప గొప్ప వాడు
  సంబరాలు సంబరాలురో – మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు

 2. 🙏🙏🙏🔥🔥🔥🕎🛐🙌🙌🙌👌🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👍🔥🔥🔥🙌🙌🙌

Leave a Reply to chirrasimon Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here